Stormen Simone – mindre skador än befarat


Skadorna efter stormen Simone verkar inte vara så omfattande som befarat efter en första bedömning. Det går inte att jämföra med skadorna efter Gudrun och Per.

I Halland, Skåne, Blekinge och Kronoberg har stormen gått hårdare fram med vissa skador som följd. Det tycks främst vara nya kanter på bestånd intill avverkade ytor som kan ha skador. I övrigt är det enstaka ströträd som har fallit.

Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör gå över sina fastigheter för att skaffa sig en bild av eventuella skadors omfattning. Det är viktig att planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Dels för att undvika personskador och dels för att minska risken för granborreangrepp. 

Välkommen att kontakta din lokala inköpare för råd, vägledning och hjälp. >>