Skogen är avgörande för en hållbar utveckling och fortsatt välfärd!


FN:s klimatavtal som antogs i Paris i december 2015 siktar på en halvering av växthusgaser till år 2050 och i Sverige har vi en ambition att bli ett av världens första helt fossilfria länder. För att uppnå detta krävs en del åtaganden.