Ökad torkkapacitet i Hästveda


VIDA investerar 15 miljoner i ytterligare torkkapacitet på sågverket i Hästveda vilket kommer att innebära en kapacitetsökning med 50 000 m3 sågad trävara/år.

Investeringen möjliggör en utökad sågproduktion. Den nya torken kommer att vara i drift under september 2014.

På VIDAs sågverk i Hästveda, VIDA HN AB, produceras konstruktionsvirke av gran. Huvudmarknaden är Holland.