Nyanställd VD till VIDA Vislanda AB


Karl Lindow har anställts som VD för VIDA Vislanda AB. Karl kommer närmast från en tjänst som sågverkschef för Södra Timbers Sågverk i Värö.

Tidigare har han bl annat varit produktionschef och därefter platschef för Setras Sågverk i Hasselsfors.
Karl är 33 år och utbildad jägmästare och bosatt i Södra Ljunga utanför Ljungby. Han tillträder tjänsten i Vislanda den 6 augusti 2012.

Nuvarande VD Kjell Markusson kommer i samband med VD-bytet att arbeta koncernövergripande med bland annat tekniska förbättringar inom framförallt sågverken.