Mikko Sorjonen ny VD för VIDA Hestra

Ny VD för VIDA Hestra


Mikko Sorjonen har anställts som VD för VIDA Hestra. Han är 45 år, har en teknisk bakgrund och har arbetat många år i olika roller på Stora Enso Hylte Bruk. Han kommer närmast från en tjänst som produktionschef.

Mikko börjar sin tjänst senast i början av mars.