Näst störst produktion i Sverige


​Färska siffror från Skogsindustrierna visar att Vida koncernen med sina 1 707 100 m3 har haft den näst största produktionen i Sverige efter SCA under förra året.

På de senaste cirka 13 åren har det skett en fördubbling av Vidas produktion. Detta har skett genom förvärv och organisk tillväxt i befintliga sågverk.