Lennart Holm nu även styrelseordförande i BillerudKorsnäs


Under BillerudKorsnäs årstämma valdes Lennart Holm till ny styrelse-ordförande. Lennart är sedan tidigare ordförande i VIDA ABs styrelse.