JAS-certifikat till Urshult


Vårt sågverk i Urshult har sedan flera år ett JAS-certifikat på konstruktionsvirke för den Japanska marknaden. JAS är ett industriellt kvalitetsstandard-certifikat som utfärdas av det japanska jord- och skogsbruksdepartementet.

Lördagen den 10 juni gjordes den årliga revisionen för att få behålla JAS-certifikat. Två revisorer från Kanada tillsammans med personal från Vida Urshult deltog. Revisionen bestod av flera delar, bland annat kontroll av det interna kvalitetsarbetet samt genomgång av produktionsapparaten. Dagen avslutades med praktisk sortering av virke.

Hela revisionen gick bra Vida Urshult fick sitt certifikat förnyat som gäller till den 30 september 2018.