Press-meddelande: Canfor Corporation förvärvar delar av Vida AB


Ägarna av Vida AB (”Vida”) har kommit överens med det kanadensiska bolaget Canfor Corporation om att sälja 70% av sina aktier till dem. De nuvarande ägarna av Vida kommer att behålla 30% av aktierna i Vida samt fortsätta vara ansvariga för den dagliga driften av koncernen.

För att läsa den press-meddelandet i sin helhet tryck här.