Återbruk av restmaterial


​I Alvesta sponsrade Vida arbetssökande som gjorde ett projekt med återbruk av restmaterial. Dessa små hus blev resultatet av felsågade och felhyvlade plank och bräder, kasserad plåt från byggen etcetera. Roligt och kreativt!