VIDA i siffror

VIDA i siffror


VIDA KONCERNEN
Omsättning: 5,5 miljarder SEK/år
Export: 75 %
Antal anställda: ca 1050

 

VIDAs sågverk 1,7 miljoner m3 produktion och försäljning
varav 90% vidareförädlas
VIDA Packaging
2.3 miljoner pallar
3.2 miljoner pallkragar
200.000 kabeltrummor
VIDA Energi
2 miljoner m3s biprodukter för energiändamål
60.000 ton pellets, 1.7 miljoner spånbalar
VIDA Building ca 20 villor och 250 moduler till flerbostadshus/år 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsskötsel & Rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Trävaror

Förädlade trävaror från VIDA

Takstolar

Takstolar, konstruktionsvirke till takstolar från VIDA

Pallkragar, lastpallar, kabeltrummor

Träemballage, pallar, pallkragar, kabeltrummor VIDA

Pellets & strö

Beställ VIDA Stallströ, VIDA Lantbruksströ och VIDA Pellets

Hustillverkning

Hustillverkning byggelement Villa VIDA

Biobränsle

Biobränsle, GROT VIDA Energi