VIDAs miljöarbete

VIDA gör skillnad! Bland annat den mellan nettoutsläpp och nettoupptag!


VIDA BIDRAR TILL ATT MINSKA MÄNGDEN KOLDIOXID
Hela sågverksindustrin, och inte minst VIDA, lämnar ett negativt avtryck. Vilket är väldigt positivt - vi skapar ett nettoupptag. Lite förenklat är det så att växande skog tar upp koldioxid. I Sverige - där vi verkar - planteras det minst två träd för varje avverkat. Även om vi räknar lågt med en relation av ett träd avverkat mot ett planterat som får växa till sin fulla ålder, så lämnar vi ett negativt avtryck. Vår avverkning, produktion och distribution släpper ut mindre koldioxid än vad den växande skogen binder. Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med ca 1,1 ton.

VIDA SKAPAR MER SKILLNAD ÄN SÅ
Vi för över mer av våra transporter till järnväg. I dagsläget går ca 25% av VIDAs totala transporter på järnväg. Transport på järnväg istället för med lastbil reducerar koldioxidutsläppet med 3/4 för varje transporterad kubikmeter. Vi återför också organiskt material till skogen och vi bygger upp vårt eget energibolag, VIDA Energi, som tar till vara alla rester och skapar utsläppsneutral energi. Energi som värmer våra anläggningar, men även många bostäder. 
 
VÅR MILJÖKALKYL ÄR INGEN HEMLIGHET
Så inom kort kommer du här att kunna se hela VIDA-gruppens koldioxidkalkyl och även kunna följa vårt arbete mot ett successivt minskat koldioxidavtryck.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsskötsel & Rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Trävaror

Förädlade trävaror från VIDA

Takstolar

Takstolar, konstruktionsvirke till takstolar från VIDA

Pallkragar, lastpallar, kabeltrummor

Träemballage, pallar, pallkragar, kabeltrummor VIDA

Hustillverkning

Hustillverkning byggelement Villa VIDA

Pellets & strö

Beställ VIDA Stallströ, VIDA Lantbruksströ och VIDA Pellets

Biobränsle

Biobränsle, GROT VIDA Energi