VIDAs certifieringar

Det är en självklarhet att vi brukar våra skogar i Sverige uthålligt.


För att möjliggöra en långsiktig god avsättning av de svenska skogsprodukterna så har skogsägaren en nyckelroll genom att certifiera sin fastighet. Genom att certifiera råvaran har vi ett viktigt miljöargument för våra kunder ute i världen. Därför arbetar VIDA hela tiden med att öka andelen certifierat timmer enligt FSC® och PEFC™. Men miljökraven i produktionen och miljömärkningen av virket är inte längre bara ett starkt säljargument.

"På flera av våra marknader bl a England har PEFC varit ett grundkrav i flera år. Den privata byggvarukonsumenten i England letar efter miljömärket när man köper trävaror i bygghandeln och det är i stort sett ett uttalat krav på samtliga våra marknader" säger VIDAs försäljningschef trävaror, Måns Johansson.

En majoritet av VIDAs trävaror går på export bl a till Europa, USA och Japan. Investeringar görs mer eller mindre löpande för att möta marknadernas krav. Specialanpassade produkter produceras unika för både kund och marknad. Dessa paketeras och märks bl a med respektive certifiering redan på sågverket.

VIDA PEFC PRO B P SVENSK 201310 Liten      FSC logo     

 

Maila certifering@vida.se vid förfrågningar om certiferingstatus på Vidas leverantörer.