Bernt Svensson


Bernt Svensson

Titel: Ekonomichef
Bolag: VIDA AB
Telefon: 0472-439 45
Mobil: 070-550 43 04
E-postadress:  bernt.svensson@vida.se