Jonas Gullberg - Skiftledare/Operatör


Jonas Gullberg arbetar sedan 10 år tillbaka på VIDA i Vislanda. Han har en bakgrund som elektriker och arbetar nu som skiftledare/operatör på hyvel 3.

Vad innebär ditt jobb?

- I huvudsak innebär det att jag ser till att allt flyter så optimalt som möjligt i produktionen och om något haveri inträffar för jag ta han dom det. Jag sköter även det förebyggande underhållet tillsammans med min motsvarighet på andra skiftet och fyller ut som operatör om det fattas folk. Jag jobbar tvåskift, fm kl 04.55-14.00, em kl 14.00-23.30. Var fjärde vecka har jag jouren på vår panna.

Vad gjorde du innan du började på VIDA?

- Jag gick el-linjen på gymnasiet och provade ett par jobb med finelektronik efter skolan, men jag tycket det var alldeles för statiskt. Jag hade feriearbetat på VIDA Vislanda sedan 1993 och hade bra kontakter där så när jobbet dök upp tog jag chansen. Sedan dess har jag varit på alla avdelningar med diverse olika uppgifter.

Jonas Gullberg skiftledare/operatör VIDA sågverk i Vislanda

Hur är det att jobba på VIDA?

-Det är en väldigt intressant miljö med mycket teknik och IT-system. Fördomar man ofta hör om sågverksindustrin är att det är tungt och slitsamt arbete för kroppen, men med teknikens utveckling har det flesta av de tunga momenten försvunnit. Själva övervakningen innebär inte längre att dra och slita i brädor, utan mer om att finjustera värden i datorn och att se till så att allt ligger i topp.  Dessutom känns det bra att jobba i en så miljövänlig industri där vi tar tillvara på alla biprodukter. Av kutterspånet blir det stallströ och pellets. Av avkapsbitar blir det torrflis som vi eldar i vår panna så vi får värme till torkarna. Det blir ett naturligt kretslopp.

Vad gör du om 5 år?

- Vi får se. Jag tror man ska försöka variera sig och inte hålla på med samma sak för länge, då fortsätter man vara engagerad. Är man en driven person har man goda möjligheter att utvecklas inom VIDA.