Virkesinköpare


Vi söker dig som vill fortsätta utveckla inköpen från våra leverantörer i Sydöstra Småland, Emmaboda och Kalmar.

Du kommer att arbeta mot tydliga mål kopplade till volym och lönsamhet inom ditt geografiska område. Våra inköpare ansvarar för  hela affären från uppsökande verksamhet och affärsavslut till avverkning och uppföljning.

Du som söker har en akademisk skoglig utbildning och ett brinnande intresse för skog, timmer, virke och marknad. Du drivs av att möta människor, skapa långsiktiga relationer och göra affärer!

Ta chansen! Skicka din ansökan senast 31 december till camilla.milton@vida.se. Din ansökan hanteras konfidentiell. Frågor besvaras av områdeschef Stefan Nyqvist på 0472-364 52.

VIDA är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar. Men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare som är vår absolut viktigaste resurs.