Projektledare/säljare


Villa Vida arbetar i en expansiv och framåt bransch med hållbarhet och kostnadsmedvetenhet i fokus. Ett vinnande koncept för framtida boende!

Projektledare/säljare

Våra projektledare har det övergripande ansvaret att sälja in och driva våra husprojekt genom hela processen fram till färdig leverans. Du jobbar mot en god beläggning och har även det ekonomiska ansvaret för dina projekt. Som projektledare blir du det kommunikativa navet i projektet.

Vi söker en strukturerad och kommunikativ person som har kunskap i modulhusprojekt och kan husmarknaden. Vi finns bl a med i SKLs ramavtal för flervåningshus och därför är kunskap om försäljning till kommuner och regioner meriterande.

Ta chansen! Skicka din ansökan och ange vilken tjänst du söker senast den 11 februari till camilla.milton@vida.se. Frågor besvaras av vd Johan Blixt som du når på 0702-153710.