Produktionsplanerare till Hjältevad


Vill du ha en nyckelposition på ett av våra största sågverk? Du ansvarar för att planera och optimera flödet genom våra olika såg- och förädlingslinjer till färdig produkt.

Som produktionsplanerare har man en central roll mellan försäljning och produktion och rollen innebär mycket kommunikation och dialog med kollegor, både på plats och på distans.

Vi tror att du är en person som har ett öga för logistiska flöden och ett engagemang för att förbättra och utveckla arbetssätt, metoder och system. Sannolikt har du en skoglig eller teknisk högre utbildning och vill nu fortsätta att växa i ett företag som satsar framåt.

Ta chansen!
Skicka din ansökan senast den 14/3 till camilla.milton@vida.se. Har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta Vd Magnus Petersson på tel. 070-324 13 95.

 

VIDA är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar. Men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare som är vår absolut viktigaste resurs.