Produktionsplanerare Hästveda


Vill du ha en nyckelposition på ett av våra framgångsrika sågverk? Som produktionsplanerare ansvarar du för att planera och optimera flödet genom sågverket, från sönderdelning till färdig förädlad produkt.

Du blir ett viktigt nav mellan produktion och marknad, där kundnöjdhet, lönsamhet och produktionseffektivitet står i fokus. Du kommer även att vara delaktig i inköpsprocessen t ex när det gäller allt förbrukningsmaterial.

Vi tror att du är en kommunikativ person som har lätt för att se flöden och samband. Du har en akademisk utbildning inom skog eller logistik och arbetar troligtvis med materialanskaffning eller behovsplanering idag.

Ta chansen! Maila din ansökan senast den 5 april till camilla.milton@vida.se. Har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta vd Rikard Andersson på 0451-451 01.

VIDA är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar, men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare.