Svensk skogsindustri - en framtidsbransch med oändliga möjligheter


Svensk skog och svensk skogsindustri är en fantastisk tillgång för Sverige. Den skapar välstånd med 125 miljarder i exportintäkter, 60 000 direkt anställda och totat 200 000 sysselsatta. Svensk skogsindustri är en framtidsbransch med oändliga möjligheter!

Visste du att den svenska skogsindustrin omsätter 200 miljarder per år och är världens näst största exportör av skogsindustriprodukter? Detta skapar en massa jobb. Både i Sverige och utomlands. Skogsindustrin är en högteknologisk bransch som erbjuder många spännande jobb inom natur, teknik och hållbarhet!

Stort behov av kompetens

Det finns ofta en förutfattad mening om hur det är att arbeta i skogsindustrin. Många tror att man måste ha en skoglig bakgrund för att platsa. Vi är ju ett stort industriellt företag och har behov av kompetens inom alla områden. En annan uppfattning är att det är en mansdominerad värld och det kan vi nog inte förneka. Framförallt i ledande befattningar. De senaste åren har dock antalet tjejer både på jägmästare- och skogsmästarutbildningen ökat och utgör idag ca 25-30% av antalet studenter.

Oändliga möjligheter

På VIDA finns många utvecklande och stimulerande jobb. Här hittar du flera olika yrkesgrupper. En del av oss har rötter i det skogliga, men många har en helt annan utbildning och bakgrund. VIDA är ett stor industriell koncern och har behov av kompetens inom alla områden. Med rätt bakgrund och utbildning hittar du flera olika intressanta jobb inom vår industri.

Starkt bolag med sunda värderingar

Hos oss får du arbeta i ett starkt bolag med sunda värderingar som står för långsiktighet, kvalitet och ett starkt fokus på miljön. Vi har en platt organisation med korta bestlutsvägar där det finns stor möjlighet att påverka din egen arbetssituation och utveckling. Det viktigaste för oss är din motivation och ditt intresse.

VIDA är det lilla företaget i det stora

Vi kan inte längre säga att vi är ett småföretag men vi värnar starkt om den andan. Platt organisation och korta beslutsvägar är viktigt i en konkurrensutsatt bransch.

Vi vill göra saker snabbt och enkelt

Ju större vi blir är detta naturligtvis inte helt enkelt att bibehålla. Med den takt vi vuxit är vi en ständigt lärande organisation. Vi har inte färdiga rutiner för allt och nya projekt startas hela tiden. Det ställer naturligtvis krav på alla medarbetare. Man måste vara beredd att lära nytt och vara flexibel. För den som gillar utmaningar är det en väldigt stimulerande miljö.

Vi har alltid siktet inställt på framtiden

Vår kultur kännetecknas av entreprenörskap, handlingskraft och engagemang. Trots att vi vuxit mycket de senaste åren har vi fortfarande kvar det lilla företagets närhet och sammanhållning.

 


VIDA Nytt

VIDA Nytt