Vad händer under snön?


Hej igen alla barn! Har du snö där du bor? Vet du att det finns ett hemligt rum mellan snön och marken?

För många djur är vintern en svår tid. Djuren kämpar för att hitta mat och de måste gömma sig för rovdjuren. Mellan snön och marken finns ett mellanrum. Ja, man kan säga att det är som ett hemligt rum. Där inne är det en jämn temperatur och luftfuktighet. Dessutom är där vindstilla. I detta rum kan våra små gnagare (möss och sorkar) ha det varmt och tryggt under vintern. Här finns ett skafferi av saftiga rötter och frön, en och annan insekt och mask.

I mellanrummet bygger djuren massor av gångar där de kan söka skydd från rovdjur. Det blir som små istunnlar. Tunnlarna hjälper också till att få in frisk luft i det hemliga rummet. Ibland går dessa tunnlar upp till ytan så att djuren kan komma ut och skaffa mat som till exempel myggor som håller till på det vita snötäcket. Om det bara ligger lite snö kan du faktiskt se gångarna och när snön smälter kan du se rester av dessa istunnlar. 

Vidar i VIDA skogen - vad händer under snön

Har du sett några djur som gömmer sig under snön, eller har du kanske sett något spår av tunnlar? Jag har sett att ni människor också bygger gångar i snön och ibland små hus av snö. Har du gjort det? Skicka gärna en teckning eller ett foto till mig. vidar@vida.se alt VIDA AB, Att: Vidar, Box 100, 342 21 ALVESTA.

Kramar från Vidar :-)

Källa: Naturhistoriska riksmuseet, www.nrm.se