briketter av kutterspån

Briketter


Våra briketter tillverkas av kutterspån i direktanslutning till hyvling. Diameter 75 mm och torrhalt >85% vilket ger ett effektivt värmevärde på mer än 4,6 MWh/ton och densitet ca 540 kg/m3. Briketter används uteslutande för eldning.

Diameter: ca 75 mm
Längd: ca 20 - 150 mm
Effektivt värmevärde: >4,6 MWh/ton
Fukthalt: 10-13%
Densitet: >540 kg/m3
Asksmälttemperatur: 1 200 - 1 400 grader
Askhalt: <1%

 

Kontakta Jennie Tholin för mer information >>


Pellets

VIDA Pellets

Stallströ & Ströpellets

VIDA Stallströ & Ströpellets

Lantbruksströ

VIDA Lantbruksströ

Skogsbränsle & Biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter sågverk VIDA