Grot och skogsflis

GROT - Den stora energireservern


GROT

Bioenergi i skogen, eller GROT som vi också kallar det är en stor energireserv som historiskt sett har misshushållats med. För det mesta har man bara lämnat det på plats. Men tiderna ändras och med de stigande energipriserna så är marknaden mogen för ett större energiuttag från skogen.
 
VIDA Skogs inköpare planerar upparbetningen av grotvolymer redan innan avverkningen. Detta görs tillsammans med VIDA Energi som har personal tillgänglig för att aktivt kunna upparbeta grotvolymer på plats. Just skogsflisen är en nogsam affär. Nya entreprenörsavtal och inte minst hanteringen är väldigt viktigt för att upprätthålla lönsamheten. Klipp- eller röjningsgallring av eftersatta skogsbestånd som inte kan bli till virkes- eller massaråvara är en ny operation i vår verksamhet. Detta flisas i samband med avverkning eller på terminal.

Skogsflis

Skogsflis

Skogsflis produceras av GROT, vilket betyder grenar och toppar, samt röjnings- och gallringsvirke. Skogsflisen framställs av därtill anpassade maskiner och huvudsakligen ute i skogen. Med hög torrhalt är skogsflisen energimässigt en av de intressantaste bränsleprodukterna.

För att diskutera utvinning av GROT på din skogsfastighet, kontakta din lokala inköpare på VIDA.

 


Pellets

VIDA Pellets

Stallströ & Ströpellets

VIDA Stallströ & Ströpellets

Lantbruksströ

VIDA Lantbruksströ

Skogsbränsle & Biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter sågverk VIDA