leverans av strö och pellets på pall

Vi levererar strö och pellets på pall direkt till dig


VIDA Energi har egen distribution. Fyra bilar som levererar, på pallar eller i lösvikt, direkt till dig inom vårt leveransområde. Vi ombesörjer lossning på plats med truck. Vi har leverans inom 10 arbetsdagar.

Viktigt för oss på VIDA Energi att alltid välja det drivmedel som har minst negativ klimatpåverkan. Vi väljer bränsle som kommer från Preem och heter "Evolution Diesel". Bränslet kan minska de fossila CO2 utsläppen med upp till 25%. För VIDA Energi är det viktigt, för både oss själva som företag och gentemot våra kunder, att ta ansvar för vår verksamhets miljöpåverkan och utsläpp.

Vi har alltid fri leverans!


Pellets

VIDA Pellets

Stallströ & Ströpellets

VIDA Stallströ & Ströpellets

Lantbruksströ

VIDA Lantbruksströ

Skogsbränsle & Biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter sågverk VIDA