VIDA Energi

VIDA Energi är en av landets stora aktörer inom biobränsle


Vi leder koncernens satsning på bioenergimarknaden. Genom att tillvarata de produkter som uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form av energimässigt effektiva produkter som t ex skogsflis, stamvedsflis och pellets. Verksamheten rymmer allt från inköp, förädling, lagerhållning och försäljning.

VIDA Energi startade 2003 med uppdraget "att återvinna sågverkens biprodukter". Biprodukterna består av flis, bark och kutterspån från virkesförädling. Numera är verksamheten en helhetsfunktion för att ta till vara och omsätta alla biprodukter som uppstår i en modern sågverksindustri. Detta omfattar även avverkningsrester, stamdelar och brännved. En stor del av verksamheten sköts därför på avverkningsplatsen eftersom logistiken är en avgörande faktor för begränsa den negativa påverkan på miljön. Mycket av bolagets omsättning kommer lokalt från våra 9 egna sågverk där egen uppvärmning, tork och hetvatten produceras. Övrig produktion säljs till värmeverk och sågverksflisen säljs till extern massa-och pappersindustri.

VIDA Energi är en av landets största leverantörer av högklassig pellets - VIDA Pellets. Pelletsen tillverkas på vår anläggning i Hok och levereras till större delen av södra Sverige. Du finner även våra säckar hos flera återförsäljare.

VIDA Stallströ är en annan mycket uppskattad produkt som tillverkas på vår anläggning i Hok. Det är en ren produkt av kutterspån som är optimal för hygien och renhållning i stall.

Stallströ, lantbruksströ, pellets

undefined

 


Pellets

VIDA Pellets

Stallströ & Ströpellets

VIDA Stallströ & Ströpellets

Lantbruksströ

VIDA Lantbruksströ

Skogsbränsle & Biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter sågverk VIDA