VIDA Energis miljöansvar

VIDA Energis miljöarbete


VIDA Energi ser till att vi håller det vi lovar. Det vill säga: att VIDA återför organsikt kol till energi som är utsläppsneutral. Som den moderna sågverksindustrin står vi stadigt med ena foten i det gröna perspektivet, och där står VIDA-koncernen dessutom stadigt.

Den avverkning och upparbetning som vi gör återplanteras med ett förhållande av 5 plantor mot ett avverkat fullstort träd. Med gallring och andra löpande föryngringsytor gör detta att betydligt mera än ett avverkat träd motsvaras av ett nyplanterat. Ett nyplanterat som under sin tillväxt binder motsvarande mängd kol som vi förbränner per träd. Faktum är att nettoeffekten av bundet kol är större än utsläppet i form av koldioxid. Med andra ord binder skogstillväxten även koldioxid från andra källor så som fossila bränslen.

 VIDA Energi har sedan starten haft en fem-faldig tillväxt, och med en fortsatt verksamhetsutveckling satsar VIDA på att nettoutsläppen totalt minskar. I och med att vi nu tar till vara mera avverkningsrester blir miljöeffekten än mera positiv.

Det är även viktigt för oss på VIDA Energi att alltid välja det drivmedel som har minst negativ klimatpåverkan. Vi väljer bränsle som kommer från Preem och heter "Evolution Diesel". Bränslet kan minska de fossila CO2 utsläppen med upp till 25%. För VIDA Energi är det viktigt, för både oss själva som företag och gentemot våra kunder, att ta ansvar för vår verksamhets miljöpåverkan och utsläpp.


Pellets

VIDA Pellets

Stallströ & Ströpellets

VIDA Stallströ & Ströpellets

Lantbruksströ

VIDA Lantbruksströ

Skogsbränsle & Biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter sågverk VIDA