SKL-avtalet


Villa VIDA är en av fyra hustillverkare som innefattas i SKLs ramavtal. Ramavtalet gör att myndigheter som är anslutna till SKI (SKL Kommentus Inköpscentral) kan upphandla prisvärda bostäder utan att genomföra upphandling enligt LOU. Ramavtalet gäller 2017-03-01 t o m 2021-02-28

De upphandlade husen är så kallade lamellhus som klarar byggregler även i bullriga lägen eftersom sovrum kan placeras på husets tysta sida.

Kort beskrivning av typhusen:

  • Finns i 2, 3 och 4 våningar

  • Innehåller en blandning av 1, 2 och 3 rok

  • Anpassade för fjärrvärme

  • Lägenhetsvisa FTX-aggregat

  • Tvätt och tork i varje lägenhet

  • Hiss i 3- och 4-våningsvarianten samt möjligt att välja till i 2-våningsvarianten

  • Balkong eller uteplats för alla lägenheter som är 2 rok eller större

  • Energiförbrukning motsvarande max 70 kWh/m2/år i zon Enköping

  • Byggtid max 8 månader från startbesked till nyckelfärdigt hus. Vissa leverantörer erbjuder 5 månader

  • Kostar cirka 16 000 – 20 000 kronor per BOA inklusive standardgrund men kan skilja beroende av våningsantal, leverantör, vald fasad med mera.

Intressant? Ta kontakt med oss eller läs mer på SKL-kommentus hemsida.

En mer omfattande leveransbeskrivning av Villa VIDAs typhus finns här.


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined