Köpa volymelement/moduler


Vi på Vida Building kan bygga allt från studentlägenheter till 3:or och 4:or. Vi gör det genom att bygga ihop två eller flera moduler. Det som kan hindra utformningen av lägenheterna är transportmöjligheterna. Idag kan idag transportera 4,2meter breda moduler och vi kan producera upp till 13,6 meter långa moduler.

I vår nya produktionsanläggning i Växjö kan vi producera modulbyggda lägenheter kostnadseffektivt och kvalitetssäkert. Vi bygger lägenheter färdiga inomhus på ett rationellt sätt. Fördelarna med detta arbetssätt är:

- Kostnadseffektivt
Operatörerna har nära till alla maskiner vilket gör det till en effektiv monteringslinje.

- Kvalitetssäkert
När man bygger inomhus får man mer kontroll. Det är bättre ljus och miljö för personal och material och det är enklare att upptäcka fel och rätta till dem. Med industriellt byggande har man en lärandeprocess och därmed förfinar man byggprocessen kontinuerligt och personalen gör mindre fel.

- Snabb byggprocess
Genom att bygga i en monteringslinje och med trästomme går byggandet snabbt. Monteringen går också snabbt när modulerna lyfts på plats.

- Hållbart
Genom att bygga med trä och möjlighet att göra modulerna flyttbar är detta ett hållbart byggande. Förändras stadsbilden kan man flytta modulerna.

 

Tänk modultänk tidigt i projektet

Om man vill bygga industriellt är det viktigt att involvera oss på Vida Building tidigt i projektet. Det blir bättre kvalitet, en snabbare process och mer kostnadseffektiv.

 

Seriestorlek och nya lägenhetstyper

Vid beställning av mindre antal moduler så kan det rent kostnadsmässigt vara en fördel att använda standardlösningar som byggts tidigare för att undvika projekteringskostnaden för nya lägenhetstyper.

 

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined