Vad ingår i en byggsats?


1

Markbjälklag
Syll och syllist i fallande längder

2

Bjälklag

2.1

Mellanbjälklag (löst levererat)
13 mm gipsskiva 900x2400
28 x 70 mm glespanel c/c300 mm.
0,2 mm åldringsbeständig plastfolie till del utanför stödben.
Armerad undertaksfolie 
45 x 220 mm bjälkar, alternativ Kerto-balkar om statik så kräver.
Kortlingar för avstyvning av bjälkar
22 mm golvspånskivor 600x2400 mm.
Fullisolerat i randzonen, 45 mm mineralull i övrigt.
Lim för spånskivor levereras
Lutning i våtutrymme utföres på byggplatsen.

2.2

Hanbjälklag (där så förekommer)
Bjälke i takstol.
Åldringsbeständig folie.                
28 x 70 mm glespanel c/c300 mm.
13 mm gipsskiva 900 x 2400 mm.
Till gångbrygga på vind B=600 mm, lev. reglar och21 mm råspont i fallande längder.
Vindslucka med 3-delad stege.

2.3

Snedtak / Innertak
Takstolens överram med påsalning, alternativt Kerto-balkar om statik så kräver.
Luftspaltskiva
290 / 400 mm lösullsisolering
0,2 mm åldringsbeständig plastfolie.
28 mm glespanel i fallande längder. 
12 mm spånskiva
13 mm gipsskivor. 900 x 2400

3

Ytterväggar
Monteringsfärdiga element med längd max. ca.9 meter med våningshöjd enl. säljritning. 

3.1 

Grundutförande
Består från utsidan av:
Spikregel 28 x 70 mm
Vindskyddspapp, T-vind
45 x 170 mm regel med mineralull.
0,11 mm åldringsbeständig plastfolie.
45 x 45 mm regel med mineralull.
12 mm spånskiva
13 mm gipsskiva.

Fönster och fönsterdörrar så långt det är produktionstekniskt möjligt monterade i element. 
Kortlingar monterade där så erfordras.
Utvändiga foder och bleck är monterade.
Tröskelbleck levereras löst.
Tomrör och dosor för el-dragning monterade, enl. svensk standard.
Invändiga skivor vid elementskarvar och hörn levereras löst.
Invändiga smygar i gips, som släpps 30 mm för fönsterbänkar.

3.2 

Ytterväggar - Liggande/stående panel
Monteras skyddsgrundad med vattenbaserad färg.
Panelsättning enligt A-ritning.
Panel löslevereras vid blockskarv.

Innerväggar

4.1

Bärande innerväggar
Monteringsfärdiga element med regelverk efter statik och12 mm spånskiva samt 13 mm gipsskiva monterad på en sida. Till den andra sidan levereras lösa spån- och gipsskivor i standardformat.
Mineralull levereras löst.
Erforderliga balkar och stolpar, kvalitet för inklädnad på byggplatsen.

   
4.2

Övriga innerväggar
Levereras i lösvirke med grovkapade 70 mm reglar med linor i fallande längder och 13 mm gipsskivor och 12 mm spånskivor.
 Mineralull levereras löst.

4.3

Stödbensvägg 1 1/2-planshus 45 gr taklutning.
Stödben i takstol.
28 x 70 mm glespanel.
13 mm gipsskiva 1200 x 2400 mm.
12 mm spånskiva 1200 x 2500 mm.

5

Yttertak

5.1

Sadeltak
Betongtakpannor typ Bender Palema 2-kupiga, svarta, ytbehandlade inkl. pannor till avloppsluftning. 
Monteringsfärdiga ramverks- alt fackverkstakstolar, högre än 3100 mm lev. i 2 delar.
25 x 50 mm bär- och ströläkt i fallande längder.
Underlagspapp T-TAK EVO
22 mm råspont i luckor bredd ca 500 mm och anpassade till takstolsavstånd.
Regel och plastfolie till ventilerad nock.
Insektsnät till ventilationsöppningar.
Material till takfot, gavelsprång och vindskivor i fallande längder. Grundmålat.

6

Snickerier

6.1

Fönster - fönsterdörrar, fabrikat Trarydfönster el likvärdigt
Monterade i element.
Storlek enligt förfrågningsunderlag.
3-glas Traryd superenergi

6.2

Ytterdörr, fabrikat Bordörren el likvärdigt

6.3

Trappa, vid 1½-2 plan, fabrikat ATAB-trappan el likvärdigt

7

Övrigt

7.1

Takavvattning (löslevererat i standardkulörer) Plannja el likvärdigt
Hängrännor långsidor
Stuprör och svep
Montagekrokar

7.2

Spikpaket med lös spik för stommontering ingår.


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined