Produktion


Det första steget vid väggtillverkningen är regelverket. På VIDA Building jobbar vi som standard med väggar i två skikt. En stomme, som är husets bärande del och står för huvuddelen av isoleringstjockleken, och ett inre installationsskikt som även det är isolerat.  Mellan stommen och installationsskiktet ligger plastfolien. Att luft- och ångspärren är indragen i väggen säkerställer ett tätt hus. Eldosorna som monteras i fabriken behöver inte punktera plasten. Inte heller kommer senare upphängning av köksinredning, tavlor eller annat att påverka husets täthet.

De största värmeförlusterna i ett hus sker genom ventilation - både önskad och oönskad. Självklart måste ett hus ventileras, men det ska då ske genomkontrolleradventilation. Varje hål i plastfolien gör att varm fuktig inomhusluft läcker ut i väggarna. Det är både slöseri med energin som krävs för att värma upp huset, samt en riskkonstruktion då fukten från varm luft som går ut genom väggarna kyls av, kondenserar och kan ge fukt- och mögelskador.

Tryckprovningar som gjorts på våra hus av deras täthet harunderstigit normen för passivhus.

När regelverket är monterat sätts de invändiga skivorna. Spånskiva bakom gipsen är ofta tillval hos andra leverantörer - hos oss är det standard. Du kan även välja att byta ut spånskivan mot OSB-skiva eller råspont som tillval. Att ha en skiva bakom gipsen ger en mer gedigen känsla och är ett stadigare underlag för att kunna kräva högsta klass vid invändig målning.

Då insidan på väggblocket är färdig vänds det över till nästa spikbänk så väggens utsida hamnar uppåt. Där monteras vindskydd, panel och fönsterfoder. Som ännu ett plus vid stående panel monteras alltid en extra stående luftläkt bakom den liggande läkten för att alltid säkerställa luftningen bakom panelen. Det är ytterligare en förhöjande standard på en VIDA Building-vägg som inte är självklar hos andra.

Fönster och bleck monteras även de i fabrik så långt det är produktionstekniskt möjligt.

Att bygga väggarna i fabrik gör att de snabbt kan monteras ihop till ett färdigt hus på byggplats och minimera utsattheten för väder och vind.


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined