Villa VIDA får ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting


Villa VIDA har deltagit i en upphandling som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i samarbete med Kommentus Inköpscentral genomfört.

Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider. Intresset har varit stort från kommuneras sida att använda sig av ramavtalet då 240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning uppger att det saknas bostäder.
I tilldelningen ges Villa VIDA, Hjältevadshus, BoKlok och NCC ramavtal.


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined