Väggelementen till hyvleriet i Alvesta kommer från Villa VIDA


Arbetet med tillbyggnaden av den nya hyvellinjen i Alvesta pågår för fullt. Väggelementen kommer från Villa VIDA och består av 36 väggblock i tre nivåer.

Stående panel och lockläkt utvändigt, liggande panel invändigt. Investeringen kommer att innebära att hyvelkapaciteten på en hyvel kommer att kunna öka till ca 120 000 m3, vilket är det dubbla mot dagens kapacitet. Investeringen kräver ett tillbygganda av befintlig lokal på ca 400 m2. Hyvellinjen beräknas vara igång i början av 2013.


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined