Presentation av exjobb


Energieffektivisering av prefabricerade byggdelar är titeln på Robert Åkesson och Morgan Olssons examensarbete.

Uppsatsen handlar om hur Villa VIDA kan energieffektivisera sina väggar utan att behöva gå upp i väggtjocklek. Robert och Morgan har undersökt alternativa material för att få bättre U-värden på de befintliga konstruktionerna. Tack Robert och Morgan för att bra arbete!


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined