”Från väggblock & takstolar, till monterad hustomme utomlands”


En av Villa VIDA framtagen prefabricerad husbyggsats som nu färdigställs utanför Bremen i Tyskland.

"Von vorgefertigten Wandtafelelemente & Dachbinder, bis zu montierten Bausatz im Ausland" Ein Vorgefertigter Bausatz geliefert von VillaVIDA, und wird jetzt außerhalb Bremen in Deutschland vollendet.

Monterad byggsats av bostadshus och sidobyggnad.
Montierter Rohbau von Wohnhaus und Anbauteil.

 Grubner2

 

Montage av prefabricerad byggsats med hjälp av mobil kran.
Montage von Vorgefertigten Wandtafeln mit Hilfe des Mobilen Kran.

Grubner3

 

Lastning av prefabricerad byggsats för export till Tyskland.
Ladung von Bausatz für Exportlieferung nach Deutschland.

Grubner4

 

Grubner5

 

Montagefärdigt ytterväggselement med fabriksmonterade fönster och dörrar.
Vorgefertigtes Wandtafelelement mit Werkseitig eingebauten Fenstern und Türen.

Grubner6

 

Tillverkning av kompletta ytterväggar som prefabricerade väggelement i vår fabrik i Växjö.
Anfertigung von kompletten Außenwänden in Holztafelbauart bei unserem Werk in Växjö.

Grubner7

 

Tillverkning av prefabricerade takstol i VIDA's fabrik i Borgstena.
Anfertigung von Dachbindern im VIDA Werk in Borgstena.

Grubner8

 


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined