Vägen till ditt hem går genom skogen


VIDA Building är en del av sågverkskoncernen VIDA med sågverk och råvara i vår närhet. Närheten tll råvaran och synergierna mellan bolagen i koncernen ger ett svårslaget råvaru- och energikoncept. Den avverkade skogen återplanteras och växer mer än vad uttaget uppgår till. Vår avverkning, produktion och distribution släpper ut mindre koldioxid än vad den växande skogen binder. Närheten till råvaran gör också att vi kan minimera våra transporter. Vi återför organiskt material till skogen, tar tillvara alla rester och skapar utsläppsneutral energi. Energi som värmer våra anläggningar, men även många bostäder. 

Allt det här bidrar till att VIDA Building som en del av VIDA-gruppen är en del av ett slutet system, där alla delar från den avverkade stocken tas tillvara och bidrar till en positiv inverkan på miljön.

 

 


Byggbolag

undefined

Privatkund

undefined

SKL-avtalet

undefined

Volymelement/Moduler

undefined