Skog för en hållbar framtid

Forskning visar många nytänkande användningsområden för trä som framtidsmaterial.

Att det uråldriga materialet trä kommer fortsätta utvecklas och vara välanvänt även i framtiden är uppenbart. Trä är ett utmärkt material eftersom det är fossilfritt, förnybart och återvinningsbart. Pågående forskning visar stora och nytänkande användningsområden för vad som framöver kommer att bli möjligt att göra med trä.

I många avseenden är detta en framtid som redan idag är verklighet eller som är på god väg att bli det. Utöver det har skogen flertalet hälsofördelar och trä anses vara ett moderiktigt trendmaterial.

Omställningen till en fossilfri och cirkulär vardag kan inte vänta. Ett delmål är att skogsindustrin år 2040 ska bidra med ytterligare 20 miljoner ton i ökad substitution per år jämfört med 2020.

Forskning om framtida material

Forskning pågår kring hur mikroskopiska byggstenar kan urskiljas för att skapa alternativa lösningar till material som metall, plast, glas och cement, likväl som till skapandet av material med karaktärsdrag som tidigare inte funnits. Redan idag tillverkas förpackningar av nanocellulosa, vilket är ett material framställt av fiberväggen från ved. Genom att bryta ner trä till nanocellulosa möjliggörs en mängd användningsområden.

Svenska forskare var tidiga med att studera nanocellulosa och hittills har flera olika material och produkter tagits fram. Materialet är ett miljövänligare alternativ till mycket annat, men den främsta styrkan är att materialen blir starkare. Det kan till exempel användas som ett alternativ till plast, för att skapa konsistens i mat, som barriär i dryckesförpackningar samt för att göra papper starkare. Materialen kan också bli genomskinliga, mer vattentåliga och brandsäkrare. På senare tid har nanocellulosa tillverkats i större skala vilket gör energiförbrukningen mindre samt att det blir mer kostnadseffektivt.

Forskning visar ytterligare ett innovativt användningsområde för trä, nämligen tillverkning av allt från bilbatterier och bilkarosser till drivmedel. Råvaran som gör detta möjligt heter lignin, vilket är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa.

Trä som i trendmaterial

I klädindustrin kan det sidenliknande materialet viskos och det mångsidiga materialet lyocell användas. Båda materialen tillverkas av träfibrer från bland annat gran och är ett miljövänligare val än bomull. Redan idag finns kläder hos till exempel Lindex och Jack & Jones, tillverkade av cellulosa från trämassa. Textilmassa av cellulosa, eller dissolvingmassa som det också kallas, är ett nygammalt teknikområde där marknaden växer snabbt. Behovet av mer hållbara och fossilfria material som kan ersätta det fossila ökar. Textil av trä har potentialen att vara en av lösningarna för att ersätta oljebaserade textilier.

Även i länder som Kina har svenskt trä blivit ett trendmaterial som tillfredsställer konsumenternas önskemål då materialet både är hållbart, förnybart och naturligt. På det inflytelserika designevenemanget China Design Trends Gallery som hölls i Shanghai år 2017, fick svensk furu stor uppmärksamhet och ansågs vara ett material som både är lättbearbetat och passande för både industriell produktion och hantverk.

Skogliga hälsofördelar

Sist men inte minst viktigt är de undersökningar som visar att människor mår bättre vid regelbunden vistelse i skog och natur. Skogsmiljön anses vara rogivande och ger en chans för sinnena att koppla av, sänka stressnivåerna och förbättra det psykiska välbefinnandet. Det är också en plats för motion vilket är en viktig del för att upprätthålla god hälsa.

Skogsstyrelsen beskriver att det på platser som sjukhus och vid olika sorters rehabiliteringar uppvisats tydliga positiva samband när patienterna omges av skogsmiljöer. Att det är hälsosamt att besöka skogen är något vi på Vida definitivt kan intyga. Vi är övertygade om att vi framöver kommer att se många nya material och innovationer med den hållbara, naturliga och förnybara råvaran från skogen.