Vida söker inköpare

Vida söker inköpare

Vida Skog AB

Vi växer och söker nu fler virkesinköpare i kommunerna kring Värnamo och Halmstad.

Du kommer att arbeta mot tydliga mål kopplade till volym och lönsamhet inom ditt geografiska område. Våra inköpare ansvarar för hela affären från uppsökande verksamhet och affärsavslut till avverkning och uppföljning.

Du som söker har en akademisk skoglig utbildning och ett brinnande intresse för skog, timmer, virke och marknad. Du drivs av att möta människor, skapa långsiktiga relationer och göra affärer.

Vi erbjuder dig fri och omväxlande roll i ett företag som präglas av engagemang, arbetsglädje och korta beslutsvägar.

Ta chansen!

Skicka din ansökan senast den 5 februari till camilla.milton@vida.se. Din ansökan hanteras konfidentiellt. Frågor besvaras av våra områdeschefer Ulrik Lundquist (tel. 070-271 36 75) och Stefan Nyqvist (tel. 0472-364 52).