Projektledare

Projektledare

Vida Building | Växjö

Vi söker en strukturerad och kommunikativ person med flera års erfarenhet av projektledning, gärna från byggsidan.

Våra projektledare har det övergripande ansvaret att sälja in och driva våra husprojekt genom hela processen från avtal till färdig leverans. Som projektledare blir du det kommunikativa navet i projektet och ansvarar för tidplan, kvalitet, ekonomi och uppföljning.

Vi söker en strukturerad och kommunikativ person med flera års erfarenhet av projektledning, gärna från byggsidan. Framför allt söker vi självständig kraft som är van att driva saker i mål och hantera förändringar utmed vägen. Kanske har du en mer teknisk bakgrund som t ex konstruktör men har därefter rört dig mot mer relationsorienterade och affärsinriktade roller.

Vi arbetar i en expansiv bransch med hållbarhet och kostnadsmedvetenhet i fokus. Ett vinnande koncept för framtida boende!

Ta chansen! Skicka din ansökan och ange vilken tjänst du söker senast den 3 juni till camilla.milton@vida.se. Frågor besvaras av Emir Custovic som du når på 0470-702869.