Hållbarhetsredovisning

Vidas verksamhet utgår från en förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara.

Vida redovisar fyra prioriterade hållbarhetsområden i sin hållbarhetsrapport:

• Miljö
• Personal
• Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
• Antikorruption

Här kan du läsa Vidas hållbarhetsrapport för 2023 samt revisorns yttrande kring hållbarhetsrapporten.