VIDAs sawmill in Vislanda


VIDA Vislanda AB manufactures spruce construction timber. The main markets are the UK, Asia and North America.

56.78798399999999,14.453411200000005

Construction

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

Pro builders & DIY

Återförsäljare till bygghandel

Packaging Industry

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

Wood working industry

Komponenter till möbelindustri