VIDAs sawmill in Hestra


VIDA Hestra AB manufactures construction timber of pine. The main markets are the UK, Middle East and Sweden.

57.4512657,13.589137599999958

Construction

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

Pro builders & DIY

Återförsäljare till bygghandel

Packaging Industry

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

Wood working industry

Komponenter till möbelindustri