VIDAs sawmill in Hästveda


VIDA HN AB manufactures spruce construction timber. The main market is the Netherlands.

56.3141312,13.917787399999952

Construction

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

Pro builders & DIY

Återförsäljare till bygghandel

Packaging Industry

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

Wood working industry

Komponenter till möbelindustri