VIDAs sawmill in Hjältevad


VIDA Bruza AB factures construction timber of spruce and pine. The main markets are the Netherlands and the Middle East.

57.63257789999999,15.355188999999995

Construction

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

Pro builders & DIY

Återförsäljare till bygghandel

Packaging Industry

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

Wood working industry

Komponenter till möbelindustri