Opsummering af 2015 til


Vi mærker en spirende optimisme med stigende efterspørgsel i årets første kvartal. Softwood importen til Danmark steg i 2014 med 12,6% efter mange års tilbagegang. VIDA Danmark realiserede en stigning på 19,6% ift. 2013.

Produktionen i Sverige er planet ud, for Sydsveriges vedkommende på et højt niveau. Der har igennem 2014 være en rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel, men hen over vinteren sås et vist overudbud. VIDA har også øget produktionen i 2014, men vores lagre er ikke tilsvarende øget, da vi har søgt nye markeder, og derved realiseret markant stigning i salget bl.a. til Australien og USA. 

Trælastpriserne i Danmark har fra slutningen af 2014 og henover Q1 2015 været noget turbulente, og de er stadig ude af trit med vores øvrige markeder. Vi har derfor i perioder måttet acceptere mangler på vores Danmarkslager, da visse dimensioner og længder er blevet markant bedre betalt på andre markeder! Priserne stiger nu marginalt, dog ikke ”nok” til at matche andre markeder.

VIDA AB realiserede en omsætning i 2014 på SEK (Mio) 3.923 med et resultat på SEK (Mio) 235. Vi savede 1.327.590 m3 fordelt på 7 savværker, og alle vores enheder har haft positiv resultat. Dette gælder også øvrige forretningsområder i VIDA; Emballage, Energi og Villa!

Med stadig flere positive nyheder (øget privat forbrug, nedadgående arbejdsløshed etc.), tror vi på en fortsat god efterspørgsel i resten af 2015, med deraf følgende stabilitet i priserne.


VIDAs miljøarbejde

Kontakt os

VIDAs Savværker

VIDA Group