Opsummering af 2014 til dato


Forventningen til 2014 var en stigning i byggeaktiviteten, hvilket ses på softwood-importen til Danmark, som er steget med ca. 18% i første halvår af 2014. Importen af softwood i 2013 blev rekord lav med 1,1 mio. m3. Til sammenligning var importen i 2006 over 2,3 mio. m3.

Produktionen af softwood (savet og høvlet fyr og gran) i Skandinavien er steget henover vinteren 2013/2014 samt starten af 2014. En stigende efterspørgsel, specielt fra Nordafrika og England, har dog akkumuleret en stor del af denne produktions øgning, hvorfor lagrene ikke er steget i samme takt. Der har endda på det danske marked, trods den større produktion, været mangler i specifikationerne, og dette er fortsat hen over sommeren og ind i 2. halvår, hvor efterspørgslen fortsat er positiv stabil.

I slutningen af 1. halvår var der en vis ængstelse for, at priserne kunne komme under pres, grundet det større udbud, men priserne har været robuste henover sommeren og i 3. kvartal. Der spores nu igen en vis pris uro, men markedet virker stabilt, og med stadige mangler i de danske specifikationer, er vi forsigtig positive. Med til billedet hører også, at Danmark betaler lavere priser end flere andre markeder! 

VIDA AB’s 1. halvårsregnskab viste et positivt resultat på 143 mio. SEK, hvilket er en forbedring på 93 mio. Samtlige enheder i Vida - Savværker, Emballage, Energi og Villa giver overskud på et acceptabelt niveau, men vi forudser et pres på indtjeningen, grundet faldende priser på biprodukter.

Den store skovbrand i Mellem Sverige i sommer, har frigivet store mængder ved til energisektoren, hvilket kan få indflydelse på energipriserne.

I VIDA Danmark arbejder vi konstant på at udvikle og forbedre vores ”Danmarks Koncept”, og også vi har i år oplevet en stigende efterspørgsel, hvilket har bevirket at vi nu ligger 10% over budget, målt på mængde. Vi er meget beviste om at være tro mod vores koncept, med de specifikationer der er efterspurgt af markedet, også selv om vi af og til møder konkurrence fra prisbillige partivare.

I og med efterspørgslen er stabil, og da alle prognoser peger i den rigtige retning, er vores  forventning til resten af året uforandret, hvad angår aktivitet og priser!


VIDAs miljøarbejde

Kontakt os

VIDAs Savværker

VIDA Group