Forbedret resultat for VIDA i 2013


Koncernresultatet for 2013 blev 90.338 tkr, hvilket er en forbedring på 140.868 tkr. Ift. 2013.

Forbedringen skyldes frem for alt et stærkere marked for savet trælast, øget produktivitet samt fokus på kernevirksomheden. Samtlige forretningsområder har vist positivt resultat.

Vi forventer at denne positive udvikling fortsætter i 2014, med stadig bedre konjunkturer i byggebranchen.

Langsigtet er resultat ikke tilfredsstillende, men set i lyset af de nuværende markedsforhold, betragter vi det som godkendt!

Bokslut Dk


VIDAs miljøarbejde

Kontakt os

VIDAs Savværker

VIDA Group