Forbedret Resultat for VIDA 2016


Vida’s indtjening i 2. Halvår 2016 blev betydeligt bedre end 1. halvår.

Valutakurserne forbedrede sig, og efterspøgslen på savet trælast er stadig god,
hvilket sammen med høj produktivitet på vores værker har forbedret resultatet.

Læs mer>>


VIDAs miljøarbejde

Kontakt os

VIDAs Savværker

VIDA Group