Miljø politik


VIDA arbejder til stadighed på at mindske miljøbelastningen i vores daglige beslutninger. Alle vore produktionsenheder arbejder endvidere konstant på at øge sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet.

Vi arbejder målrettet på at mindske den totale miljøbelastning i hele processen - fra skoven, via produktion og salg til distribution, i et tæt samarbejde mellem kunder, leverandører og ansatte i koncernen.

Vida opfylder gældende regler og love, samt følger intentionerne under FSC / PEFC, og så langt det er muligt forvisse os om, at råvaren ikke kommer fra ulovligt eller ikke autoriseret skovdrift.

Dette indebærer at vi hele tiden øger andelen af miljøcertificerede råvarer efter FSC og PEFC, og dermed andelen af miljøcertificerede færdigvare.

Det er vores overbevisning, at vejen til fremgang bygger på stadige forbedringer indenfor teknik, logistik, kvalitet og miljø, hvor effekten af mange små forbedringer igennem hele organisationen, skaber værdi for vore kunder såvel som miljøet.


VIDAs miljøarbejde

Kontakt os

VIDAs Savværker

VIDA Group